Årsmötehandlingar

Nu finns handlingarna till årets årsmöte tillgängliga
Dagordning
Verksamhetsberättelse
Balansräkning
Resultaträkning
Budgetförslag

Förutom årsmötesförhandlingarsamt kommer också
Bengt Falkenberg föreläsa om segling i hårt väder.
Läs hela programmet och anmäl dig här.

Taggar: