Ändamålet med klubben är att för seglare av segelbåtar av fabrikat Dehler främja intresset för båtliv och segling samt även verka för dessa båtars bevarande.

Klubben skall också vara ett forum för teknisk utveckling samt genom gemensamma aktiviteter stimulera till både kappsegling och crusingsegling.

Som medlem har du möjlighet att påverka klubbens framtida utveckling och utformning. På klubbens hemsida får du tillgång till forumet med bl. a. tekniska tips, information om aktiviteter, medlemsregister m.m.

Genom kontaktpersoner öst, syd och väst skall klubben vara närvarande för medlemmar i hela landet.

en dehler med fläsk i lovart

Välkommen som medlem i Dehler Club Sweden!