Genom att vara betalande medlem får du bland annat tillgång aktiviteter som anordnas av klubben och tillgång till inloggning till medlemsregister och medlemserbjudanden.

Dehler Club Sweden hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Personuppgifter samlas endast in för att hålla ett medlemsregister och för att kommunicera med medlemmarna. Personuppgifter förmedlas inte vidare till tredje part.