Cruising- och Breddseglingskommittén

Denna grupp arbetar med att främja kontakter mellan våra medlemmar. Detta kan ske i form av träffar på olika ställen, på sommaren på någon ö, vintertid kanske i form av ett studiebesök. Det kan också förekomma tips på intressanta hamnar att besöka, eller evenemang av olika slag som kan vara av intresse för våra medlemmar.

Kappseglingskommittén

Som namnet antyder arbetar den här gruppen med att tillvarata intresset för kappsegling hos våra medlemmar. Dehler-båtarna har av tradition lockat många duktiga kappseglare, och det är något vi vill fortsätta att bygga vidare på.
Kappseglingskommittén samlar information om intressanta kappseglingar, och visar information som t ex resultat som uppnåtts av våra medlemmar.

Tekniska kommittén

Den Tekniska Kommittén (TK) består av entusiastiska personer med brinnande intresse för våra båtar och båtarnas olika system. Tillsammans utgör de kunskapskälla för oss medlemmar.
TK samlar information och tips som är till nytta för Dehlerägare och medlemmar i klubben. Målet är att hålla samman en levande och aktuell informationsbank på vår hemsida.
Har du en teknisk fundering, ett förslag till förbättring, vill veta eller kan tipsa om var man kan få tag i reservdelar eller ett område du vill veta mer om eller kanske delge andra, kan du med fördel kontakta TK!