Medlemmarna i Dehler Club Sweden kallas härmed till årsmöte.
Plats: Balingshoms Kursgård i Huddinge
Datum: Lördag 26 januari 2019
Balingsholm erbjuder möjlighet till övernattning.
OBS! För deltagande på kaffe och årsmöte anmälan till styrelsen@dehlerclub.se. Detta för beräkning av fikat och för lämplig lokal.
Dehlerklubben bjuder på fikat.

Du anmäler själv till Balingsholm, info@balingsholm.se eller tfn 08-608 88 80, om du vill komma till lunch, om du vill delta på middagen samt om du vill boka övernattning.
Du är naturligtvis välkommen även om du endast vill komma till årsmötet och kaffet. Sista anmälningsdag 21 januari.

Program:

  • 12.00 Lunch
  • 13.00 – 14.30 Årsmötesförhandlingarsamt visning av bilder från sommarens olika aktiviteter.
  • 14.30 Kaffe
  • 15.00 – 17.00 Bengt Falkenberg föreläser om segling i hårt väder. Föreläsningen är baserad på Bengts erfarenheter under 30 år inom havskappsegling, långfärdssegling, segelsömnad samt som föreläsarepå”ISAF Offshore Safety Courses” m.m.Bengt är bl.a. utsedd till ”Årets havskappseglare i Sverige” avSvenska Seglarförbundet 2010 och 2013.Föreläsningen lämpar sig lika väl för cruising- som för kappseglare.
  • 18.00 Middag

Förslag till dagordning samt övriga handlingar finns tillgängliga på hemsidan senast två veckor föreårsmötet.

  • Kostnad för lunch: 100 kr
  • Kostnad för middag: 150 kr
  • Kostnad för övernattning med frukost: 500 kr/pers

Ta tillfället att umgås med andra trevliga klubbmedlemmar och lyssna till intressant föreläsning. Eventuella frågor besvaras av Bernt Eklund 070-6952433.

Varmt välkomna!
Styrelsen