Ordförande: Lennart Westerlund
Seglar: Dehler 42 ”Mathilda”
Hemmahamn: Höganäs

Ledamot: Martin Jonasson 
Seglar: Dehler 36 
Hemmahamn: Stockholm

Ledamot: Mikael Sandberg
Seglar: Dehler 29 CR ”SIRIUS”
Hemmahamn: Stockholm

Ledamot/medlemsansvarig: Lottie Orrvik
Seglar: Dehler 42 ”EVOLET”
Hemmahamn: Stockholm

Ledamot/Sekreterare: Lars Loftäng
Seglar: Dehler 47 ”PASSIONE PICCANTE”
Hemmahamn:

Kappseglingskommittén
Maria Sundesten, Stockholm
Jonas Falk, Täby

Cruising/breddkommittén
Martin Jonasson, Djursholm

Webbredaktörer
Vakant

Kontaktombud
Västkusten: Lars Loftäng
Sydkusten: Lennart Westerlund

Revisorer
Anders Etteby
Johan Sandström

Valberedning
Vakant