Välkomna till Dehlerclub Swedens vårträff 7-8/6, denna gång på Telegrafholmen, KSSS gästhamn. Vi börjar med drink på bryggan…..
Martin Jonasson och Johan Sandström

Mer info och intresseanmälan på klubbens facebooksida https://www.facebook.com/events/384275638792766/?ti=icl