Efter ett par sena avhopp så var vi 13 st Dehlerseglare som fick en Väderkurs som hette duga. 

Anders gick igenom hur olika väderfenomen uppstår, skillnaden mellan att segla i skärgård, kust och havsmiljö och hur du planerar för respektive segling. Det var stort fokus på var vi kan hitta väderinformation på olika siter samt hur vi tolkar informationen. Skillnad mellan väderprognos och aktuella rapporter.Vi lärde oss hur man från de stora vädersystemen ute till havs översätta informationen till lokalt där vi befinner oss och mao kan förvänta oss inom de kommande dygnen.

Jag kan bara rekommendera kursen givetvis finns det möjlighet att på olika sätt köra väderkurser  på andra orter.

Återkoppla gärna till styrelsen eller de lokala ombuden som finns på klubbens hemsida om du har tips eller önskemål om lokala aktiviteter.

Tack Anders för en toppen eftermiddag. Mikael o Mari, Dehler 29 Sirius