Sönderfrusna kulventiler är ett vanligt problem. Ställ aldrig en kulventil i helt öppet läge, när frysrisk på land föreligger! Tänk på att en kulventil skall ställas i 45 graders vinkel så att de små hålrummen intill själva kulan i ventilhuset inte täpps till.

Stef@n K