Ett tips från Thomas Böhm – Hörde här om året att en 39a hade fått styrpedestalen sliten ur sin infästning vid en ofrivillig gipp. Med skotskenan så nära piedestalen är det inte svårt att föreställa sig hur det har gått till. Vi löste problemet på ett för oss utmärkt sätt. En 30 mm tjock rostfri båge som sträcker sig från SB sittbänk över piedestalen till BB sittbänk. Infästning i bänkarna är placerad precis akter om skotskenans ändbeslag. Genom att låta bågen gå ca 30 cm över piedestalen och montera ett vertikalt rör mellan nya bågen och befintlig liten båge på piedestalen har vi hittat en skyddad och bra placering av plottern.