Torsdag 4e april träffades 8 förväntansfulla Dehlerseglare från hela Västkusten till en träff på ämnet batteriteknik med inriktning på Litium.

Andreas Ekberg in action

Andreas Ekberg och Joakim Börbrink från SellPower Nordic gav oss en ingående och engagerad genomgång av olika teknologier och alla de olika varianter av litiumbatterier som finns i vårt samhälle idag. Huvudfokus var på LiFePo4 som med tanke på tillförlitlighet och säkerhet är att föredra i våra båtar.

Andreas gav många värdefulla tips kring olika installationslösningar med för- och nackdelar och vad man skall tänka på både vid köp av färdiga lösningar såväl som för de som vill plocka ihop ett eget system med lösa celler. Samtliga deltagare fick också med sig ett formulär att använda för att få en bra översikt över totalkostnad vid jämförelse av olika batterier och lösningar.

Dehlerclub Sweden tackar Anders och Joakim för ett intressant föredrag.

Detta arrangemang var ett i ledet av klubbens satsning på att stärka närvaro och erbjuda intressanta träffar i flera delar av Sverige. Återkoppla gärna till styrelsen eller de lokala ombuden som finns på klubbens hemsida om du har tips eller önskemål om lokala aktiviteter.