Vid årsmötet den 10 februari valdes följande styrelse och kommittéer:

Styrelsen
Ordförande: Bernt Eklund, Nyköping
Ledamöter:
Mikael Sandberg, Enskede
Bertil Orrvik, Mariefred
Maria Sundsten, Stockholm
Johan Sandström, Nacka

Tekniska kommittén
Stefan Kindeborg, Nyköping
Henrik Borg, Västerås
Per Holgersson, Älvsjö

Kappseglingskommittén
Maria Sundesten, Stockholm
Jonas Falk, Täby

Cruising/breddkommittén
Martin Jonasson Djursholm
(Bör kompletteras med 1 eller 2)

Webredaktör
Mari Pettersson Enskede

Kontaktombud
Västkusten: Ulf Gilborne
Sydkusten: Staffan Kerker och Gunnar Brynolf

Revisorer:
Anders Etteby och Roland Johansson

Valberedning:
Lars Carlsson, sammankallande
Björn Hultgren
Per Holgersson