Hej alla medlemmar,

Styrelsen beslöt i går att vi kommer att genomföra årsmötet den 10 juni kl 19.00. Årsmötet kommer med tanke på de omständigheter som råder att genomföras digitalt. Årsmötet kommer med tanke på de omständigheter som råder att genomföras digitalt.

Avsikten är att avhandla de formella delarna i årsmötet och sedan hoppas vi att kunna hålla ett fysiskt medlemsmöte i höst förutsatt att förhållandena medger det. För att vi skall kunna hantera tekniken kring detta önskar vi anmälan till att deltaga i årsmötet snarast dock senast den 2 juni till styrelsen@dehlerclub.se

Styrelsen Dehlerclub Sweden