Klubbens första år har nu passerat och vi börjar hitta former för hur verksamheten kan bedrivas. Medlemsantalet ökar och medlem nr 100 blev Carl Henrik Geijer. Förhoppningsvis blir det under 2018 många fler som finner ett medlemskap i Dehler Club Sweden intressant.

Årsmötet
Dehlerklubbens andra årsmöte hölls den 10 februari på Balingsholms kursgård. Mötet var välbesökt och trevligt samt föregicks av två intressanta seminarier; Anders Lewander North Sails samt Stefan Kindeborg och Henrik Borg som talade om energi ombord.

Styrelsen
Till klubbens ordförande för 2018 omvaldes Bernt Eklund.
Övriga ledamöter:
Mikael Sandberg, Bertil Orrvik, Maria Sundesten samt Johan Sandström.

Valberedning
Lars Carlsson, Björn Hultgren samt Per Holgersson.

Revisorer
Anders Etteby och Roland Johansson

Tekniska kommittén
Stefan Kindeborg, Henrik Borg samt Per Holgersson.
De fortsätter, och intensifierar, arbetet med att föra över material från gamla till den nya hemsidan.
De hjälper också gärna klubbens medlemmar med allt som har med det tekniska att göra.

Kappseglingskommittén
Maria Sundesten och Jonas Falk.
De skall iför kommande säsong bl.a. upprätta stadgar för klubbens två vandringspriser. Förhoppningsvis får vi till vandringspriset ”Spiken” in många fler resultat och även resultat från väst- och sydkust.

Cruising/breddkommittén
Martin Jonasson.
Breddverksamheten är viktig. Sommarträffar i skärgården eller annan plats samt höst- och vinterträffar är trevliga och viktiga inslag i klubbverksamheten.
Vi söker efter ytterligare en eller två personer som kan hjälpa Martin.

Kontaktombuden
Kontaktombud på västkusten; Ulf Gilborne.
Kontaktombud på sydkusten; Staffan Kerker och Gunnar Brynolf.
Det förtjänas att återigen påtala vikten av att Dehlerkuben skall vara en klubb för alla dehlerseglare och inte bara vara en ”Stockholmsgrej” som det ibland uttrycks. Det är då viktigt att medlemmar i övriga landet engagerar sig. Vänd dig till respektive kontaktombud, det finns alltid något du kan bidra med, både dina seglarkompisar och kontaktombuden blir glada.

Hemsidan
Webmaster; Mari Pettersson
Hemsidan börjar se riktigt trevlig ut. Det är här du hittar information om klubbens verksamhet. För att komma till medlemsförteckningen använ lösenord. Är du ny medlem kontakta styrelsen för inloggning.

Facebook-sidan
Administratör; Maria Sundesten
FB-sidan har nu ca 300 medlemmar. På FB-sidan sker det samma flödet. Inläggen sker oftast i en trevlig ton och det är viktigt att det fortsätter så. ”Fula” inlägg tas bort omgående av administratören.

Profilkläder
Nu finns möjligheten att inhandla profilkläder av fabrikat Musto med klubbens snygga logga tryckt eller broderad. Avtal har träffats med Captains i Stockholm, www.captains.se. De levererar också profilkläder till bl.a. KSSS.
Det går också, mot tilläggskostnad, att få t.ex. båtnamnet tryckt eller broderat. Prata då med Hjalle på Captains.
Gå in på www.dehlerclub.se. Välj sedan rubriken Dehler Club Sweden och klicka dig vidare till vår webshop. Där finner du några utvalda artiklar med vår snygga logga, tryckt alternativt broderad.
Captains erbjuder dessutom 25% rabatt på riktpriset på hela Mustos övriga sortiment. Observera att då ingår inget tryck eller brodyr.
OBS! Ovanstående erbjudande gäller till 31/3 och gäller endast för klubbens medlemmar.

Klubbvimpel
Klubbvimplar finns att beställa. Pris: 100 kronor.
Du beställer den genom att maila styrelsen@dehlerclub.se.

Övrigt
Till shorthandseglingen Seapilot2star är just nu 24 Dehler anmälda. 24 Dehler av totalt 107 anmälda båtar. Imponerande!

Har du synpunkter, förslag eller idéer om klubbens verksamhet är du mer än välkommen att framföra dem till styrelsen@dehlerclub.se .

Lycka till med vårrustningen!

Vi ses på havet
Bernt Eklund
Ordförande