Varning för motorstopp! Kontrollera extra noga
Båttekniska Nämnden (BTN) vill uppmana alla som har en båt med dieselmotor att extra noggrant kontrollera innehållet i sin bränsletank och filter.
Anledningen till detta är att oljebolagen tilläts att fr.o.m. 1 augusti 2006 tillsätta max 5% biologiska oljor (FAME = fettsyrametylester) i dieselbränslet. FAME inblandningen innebär en klart ökad risk för att klumpar bildas till följd av tillväxt av s.k. mikrober/bakterier. Oljebolagen skriver själva att denna risk för klumpbildning är störst vid marin användning.

Bränslesystemet måste underhållas
”Maskin/Propellerhaveri” (=ingen framdrift/motorstopp av div. orsaker) är den klart vanligaste orsaken till att Sjöräddningen rycker ut. Statistiken för 2007 angav hela 224 fall av just detta. Vi vet också sedan tidigare att ”skit i bränslet” representerar ett stort antal av motorstoppen. Motorstopp till följd av bränslestopp finns med i de 224 fallen, men däremot inte stopp p.g.a. bränslebrist dvs. tom tank (14 fall).
Vi vet att det slarvas en hel del med bränslesystemets underhåll i båtar. Sjöfartsverket har nu tillsatt en analysgrupp och kommer att i maj 2008 redovisa vad som döljer sig bakom de trista siffrorna.

Vad säger Svenska Petroleuminstitutet (SPI)?
I och med att den nya dieseln är betydligt känsligare för uppkomst av mikrober så rekommenderar SPI nu att man ska tömma sin dieseltank på hösten. Man har tagit fram en folder som kan hämtas på; www.spi.se
Det framgår dock inte i foldern hur tömning av dieseltankar ska gå till rent logistiskt/praktiskt. Detta handlar om stora mängder ”gammalt” bränsle på alla marinor och båtklubbar.

Miljön allt viktigare
Vi önskar definitivt inte en utveckling där massor av båtägare häller i miljöfarliga biocider i bränslet (t.ex. Grotha Mar m.m.). Dessa biocider är mycket giftiga och en sådan utveckling bidrar sannolikt inte till någon miljövinst totalt sett med den delvis förnybara FAME-dieseln.
Under sommaren 2007 har vissa sjömackar haft FAME inblandning och andra inte. Statoils sjömackar i stockholmsområdet har t.ex. inte haft FAME inblandning och inte heller OKQ8 på sina renodlade sjömackar. Bilden om vilka som har haft FAME inblandning eller inte är lite oklar. På vanliga bensinstationer där man kan handla diesel i dunk där har man garanterat 5% FAME i dieseln.
Troligen kommer all diesel framgent att ha FAME inblandning av miljöskäl. Möjligen kommer syntetisk diesel också att finnas tillgänglig inom en inte alltför avlägsen framtid.

Räkna alltid med lite vatten i tanken
SPI anger att ”så länge som det inte finns vatten i en dieseltank så är det inga problem att förvara FAME-dieseln upp till ett år”.
Problemet för oss båtägare är att man faktiskt alltid måste räkna med att det finns viss mängd kondensvatten i en dieseltank. Kondensvatten är nästintill ofrånkomligt beroende på temperaturväxlingar och därav kondensering av luftfuktigheten inne i tanken. Dessutom är det liten eller ingen omsättning alls på bränslet under stor del av året i en fritidsbåt.

Mikrober bildar klumpar
Det som gör detta extra allvarligt är att den mängd mikrober som bildats i vissa fall har varit så ”geggiga” att det t.o.m. har satt stopp i det sugrör som finns inne i tanken.
Föroreningarna har alltså proppat igen och därmed inte ens nått förfiltret. Vid båtanvändning i lugnt väder kan utfällningarna ligga på tankbotten i åratal, men vid svall eller sjögång blandas tankinnehållet om och utfällningarna kan stoppa bränsletillförseln.

Hur kan man skydda sig?
Båttekniska Nämnden BTN anser att den nya dieseln med FAME är ett allvarligt säkerhetsproblem såvida man inte har full kontroll på hela bränslesystemet.
BTN rekommenderar följande åtgärder (förutom normala filterbyten och rengöring/kontroll av vattenavskiljare):

– Se till att bränsletanken kan inspekteras invändigt och rensugas genom manlucka eller via hålet för nivågivaren.
– Kan man inte komma åt att inspektera eller suga ur bottenslam så måste tanken göras om.
– Dieseltanken bör helst ha en bottenavtappning på lägsta punkten om möjligt. Som alternativ kan ett fast sugrör på lägsta punkten monteras vid ombyggnad.
– Sug ur bottenslam med en Oljesug (bild 2) vår och höst.
– Blockera tankventilationen helt under vinterförvaringen. Man kan använda en enkel ”Slangtång” som gör att man klämmer till om ventilationsslangen. Alternativet till detta är att tömma tanken och vinterförvara bränslet i tät behållare och på säker plats.
Bild 1 visar tankföroreningarna i en Dehler 34 som nylevererades december 2006. Det fanns ytterst lite kondensvatten i form av ett fåtal vattendroppar i tanken.