Vid årsmötet bildades en kappseglingskommitté bestående av Jonas Falk och Maria Sundesten.

Kappseglingskommittén kommer i år att fortsätta med Dehler Cup samt uppmärksamma Dehlerseglare som utmärkt sig under Seapilot2Star.

Önskemål och idéer om vad Kappseglingskommittén ska arbeta med i framtiden tas tacksamt emot via info@dehlerclub.se.