På hösten
– Viktigt! Öppna dieseltanken(nivågivaren/manlucka) och lys ned o titta efter ev. vatten (båten i sjön). Sug upp vatten tanka sedan full tank.
– Kör motorn varm, byt olja o oljefilter (båten i sjön)

På land:
– Kör in 50% glykol i sjövatten-kylsystemet (Propylenglykol är miljövänligast)
– Ta ur impellern, kolla den + lägg den i tät plastpåse
– Kontrollera hävertventilen
– Lossa avgasslangen och plugga igen avgasröret
– Spruta rostskyddsolja 5.5.6 på motorn / elsystem
– Töm/rengör förfiltrets vattenavskiljare
– Lossa nedre oljeavtappningsskruven på drevet några varv (”vatten i olja”-koll), dra sedan fast om O.K. Byt olja om den inte är
”siraps-klar”. Är den grå/vit så finns vattenläckage. Måste åtgärdas så fort som möjligt!
– Kolla om propellern sitter ordentligt utan glapp!
– Ställ alla kulventiler 45 grader (Även på drevet)
– Töm vattensystem inkl VV-beredare (koppla ur 230V först!!)
– Fyll 50% glykol i toalett
– Kör ur allt färskvatten/vattensystem och lossa anslutningar till pumpar så att isproppar undviks
– Ordna med ”Torrboll”/Avfuktare
– Kolla vätskenivå-batterier (ladda c:a 3-4 ggr under vintern)

På våren
– Kolla och montera tillbaka impellern
– Sätt tillbaka avgasslang
– Byt ev. bränslefilter (vart 3:e år?)
– Kolla batterier
– Starta upp motorn (kan ev. göras i sjön) kolla täthet

Stef@n K