Om du vill använda Dehlers typsnitt till namnet på din båt finns här info om vilket i bifogade filen. Där finns också logotypen.

Dehlergrafik2