Kappseglingssäsongen är över för de allra flesta och det är dags att kora årets mest framgångsrika Dehler i Dehler Cup. 

Skicka dina resultat sammanställda i en Excel-fil till kappsegling@dehlerclub.se senast 2017-12-31. 
Det vi behöver veta är placering och antal deltagande båtar per race samt båtnamn, modell och SRS (vi räknar ej med SRS i poängsystemet men redovisar det ändå i resultatlistan). 

När alla resultat kommit in kommer vi räkna ihop era poäng och sammanställa resultatlistan. För varje kappsegling ger 1:a av 10 båtar 10 poäng. 5:a av 10 båtar 2 poäng osv.

Alla medlemmar i Dehlerklubben kan delta så skicka in era resultat nu!

Prisutdelning kommer ske på årsmötet i februari. 

Hälsningar

Maria och Jonas i Kappseglingskommittén