Nu har vi formellt bildat den ideella föreningen ”Dehler Club Sweden”
Detta skedde vid föreningens första årsmöte som hölls den 18:e februari 2017 på Balingsholms kursgård.

Uppslutningen var god och stämningen entusiastisk.

Protokollet från det första årsmötet hittar du här.