Med anledning av utvecklingen kring COVID-19 har styrelsen beslutat att ställa in årsmötet som var planerat till den 28/3.

Vi återkommer med en ny tidpunkt så snart vi känner att årsmötet kan genomföras på ett säkert sätt.

Arbetet i klubben fortsätter under tiden

//Styrelsen