Medlemmarna i Dehler Club Sweden kallas härmed till årsmöte.

Plats: Balingshoms Kursgård i Huddinge
Datum: Lördag 10 februari 2018

Balingsholm erbjuder möjlighet till övernattning.

OBS!
För deltagande på kaffe och årsmöte anmälan till styrelsen@dehlerclub.se. Detta för beräkning av fikat och för lämplig lokal.
Dehlerklubben bjuder på fikat.

Du anmäler själv till Balingsholm, info@balingsholm.se eller tfn 08-608 88 80, om du vill komma till lunch, om du vill delta på middagen samt om du vill boka övernattning.
Du är naturligtvis välkommen även om du endast vill komma till kaffet och årsmötet.
Sista anmälningsdag 5 februari.

Program:

  • 12.00 Lunch
  • 12.30 – 13.30 Racingsegel med lång livslängd för shorthand- och familjesegling m.m.
    Seglaren och segelmakaren Anders Lewander.
  • 13.30 – 14.30 Energi ombord.
    Henrik Borg och Stefan Kindeborg pratar batterier.
  • 14.30 Kaffe
  • 15.00 Årsmötesförhandlingar
  • 17.00 Middag

I samband med middagen berättar Bertil Orrvik om att segla till Yttre Hebriderna.

Förslag till dagordning samt övriga handlingar finns tillgängliga på hemsidan senast två veckor före årsmötet.

Kostnad för lunch: 100 kr Kostnad för middag: 150 kr Kostnad för övernattning med frukost: 500 kr/pers

Ta tillfället att umgås med andra trevliga klubbmedlemmar och lyssna till intressanta föredrag.
Eventuella frågor besvaras av Bernt Eklund 070-6952433.

Varmt välkomna! Styrelsen