Dehlerträff på Saltsjö Pir

 Helgen 12-13 november hade Segelbåtar i Sverige ´Öppna båthus´. Dehler Sverige hade sitt   ´Öppet hus´ i nya lokaler och samtidig invigning av sitt nya försäljningskontor.

Bo Bäversjö, Båtverket AB hälsade oss välkomna till Saltsjö Pir.

I samband med detta höll tjugotalet Dehlerseglare ett möte för att diskutera förutsättningarna för bildandet av en Dehlerklubb.

 

Bakgrund

För snart 10 år sedan, 2007, skapade Stefan Kindeborg som nybliven Dehlerseglare en Webbplats för ägare och andra intresserade av Dehlerbåtar och myntade därmed namnet Dehler Club Sweden.
Målet var också att på sikt bilda en officiell Dehlerklubb.
Tiden går fort och det har av olika anledningar ännu inte blivit av. Kanske kan det ske nu.
Under sommaren/hösten fördes av några  en diskussion via mejl om förnyelse på något sätt. Några av oss tyckte att det nu kanske är dags att göra slag i saken och bilda en klubb och därmed kallades till ett möte som förlades till Saltsjö Pir i Fisksätra.

Där är vi nu.

/Bernt Eklund

 

Minnesanteckningar från 1:a klubbmötet

Bernt Eklund, initiativtagare till mötet, hälsade oss välkomna.

Deltagare: Lena & Björn Särne, Ingrid Eriksson, Martin Jonasson, Ulf Gilborne, Kjell Enbom,Curt Larsson, Thor Nilsson, Per Holgersson, Maria Sundesten, Björn Hultgren, Mats Söderberg, Mikael Sandberg, Anders Etteby, Fredrik Lindell, Christina & Bernt Eklund, Lottie & Bertil Orrvik, Peder Berglund samt på telefon Anders Hynén.

 Efter en kort presentation av deltagarna ställer Bernt frågan om vi vill bilda en Dehlerklubb.

Svaret är JA!

Alla är överens om att vi ska välja en arbetsgrupp som planerar uppstarten av en klubb samt kallar till ett första årsmöte.

Bernt valdes att hålla i dagens möte. Lottie valdes att skriva minnesanteckningar.

För att ge arbetsgruppen ett bra underlag föreslog Ingrid Eriksson att alla svarar på frågorna:

                      1    Vilka förväntningar har jag av en klubb?

                      2    Vad kan jag själv bidra med?

Svaren blev på fråga 1:

·         Träffar sommar/vinter

·         Utveckling av båtarna med ny teknik

·         Trimtips

·         Fungerande styrelse

·         Hemsida

·         Information

·         Medlemsregister

·         Råd & Tips

·         Kontakt med leverantörer & reservdelar

·         Aktivt forum

·         Eskadersegling

·         Kappsegling

·         Samarbete med Båtverket AB

·         Digital närvaro

·         Strategi

Svaren blev på fråga 2:

·         Sommarträff på Fifong med kappsegling    Curt Larsson

·         Skriva om Tekniska tips                                                    Kjell Enbom

·         Säkerhetsfrågor                                                                  Thor Nilsson

·         Kontaktperson på Västkusten                                            Ulf Gilborne

·         Vinterträff                                                                         Bertil & Lottie Orrvik

·         Styrelsearbete                                                                    Mikael Sandberg

                                                                                                 Björn Hultgren

                                                                                                  Maria Sundesten

                                                                                                   Björn Särne

                                                                                                  Anders Etteby

                                                                                                  Anders Hynén

·         Uppdatering av båtar                                                         Mikael Sandberg

·         Uppstart                                                                             Björn Hultgren

                                                                                                  Maria Sundesten

                                                                                                  Mikael Sandberg

                                                                                                   Bertil Orrvik

                                                                                                   Bernt Eklund

·         Tjejsegling                                                                          Maria Sundesten

·         Facebook                                                                           Maria Sundesten

·         Webbsida/digitala media                                                   Per Holgersson

·         Temakvällar                                                                       Per Holgersson

 

Bertil sammanställer ett Excel-ark med allas kontaktuppgifter m.m. som bifogas.

 

Till arbetsgruppen utsågs: Bertil Orrvik,  Maria Sundesten, Mikael Sandberg, Björn Hultgren samt Bernt Eklund.

Ett första möte planeras till i början av december. 

Lämplig tid för ett första årsmöte ansågs vara i februari. Kort diskussion om var man lämpligen förlägger detta första årsmöte. Saltsjö Pir ansågs vara en central och bra plats. 

Beträffande namn på en blivande officiell klubb rådde enighet om att ´Dehler Club Sweden är ett bra namn.

 Vid pennan

Lottie Orrvik