Bli betalande medlem

Genom att vara betalande medlem får du bland annat tillgång aktiviteter som anordnas av klubben och tillgång till inloggning till medlemsregister och medlemserbjudanden.

Vårt medlemsformulär är just nu ur funktion, men du kan ansöka som medlem på adressen blimedlem@dehlerclub.se

Ange namn, adress, båtnamn, hemmahamn och båttyp.

Dehler Club Sweden hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Personuppgifter samlas endast in för att hålla ett medlemsregister och för att kommunicera med medlemmarna. Personuppgifter förmedlas inte vidare till tredje part.