Bli medlem

Dehler Club Sweden hanterar personuppgifter i enlighet med GDPR. Personuppgifter samlas endast in för att hålla ett medlemsregister och för att kommunicera med medlemmarna. Personuppgifter förmedlas inte vidare till tredje part.