Styrelsen

Föreningens styrelse och övriga funktionärer verksamhetsåret 2019
Styrelsen
Ordförande: Magnus Hansson
Seglar:Dehler 42 "GAGA"
Hemmahamn: Stockholm
Telefon: 070-3128852

Ledamot/Kassör: Mikael Sandberg
Seglar: Dehler 29 CR "SIRIUS"
Hemmahamn: Stockholm
Ledamot: Johan Sandström
Seglar: Dehler 34 DD "DRÖM"
Hemmahamn: Stockholm
Ledamot/Sekreterare: Lars Loftäng
Seglar:Dehler 47 "PASSIONE PICCANTE"
Hemmahamn:

Ledamot: Lennart Westerlund
Seglar:Dehler 42 "MATHILDA"
Hemmahamn:Höganäs

Kappseglingskommittén
Maria Sundesten, Stockholm
Jonas Falk, Täby

Cruising/breddkommittén
Martin Jonasson Djursholm
(Bör kompletteras med 1 eller 2)

Webbredaktörer
Vakant

Kontaktombud
Västkusten: Lars Loftäng
Sydkusten: Lennart Westerlund

Revisorer:
Anders Etteby och Roland Johansson

Valberedning:
Lars Carlsson, sammankallande
Björn Hultgren
Per Holgersson