Styrelsen

Föreningens styrelse och övriga funktionärer verksamhetsåret 2017

Ordförande: Bernt Eklund.

Styrelseledamöter: Maria Sundesten, Bertil Orrvik,  Mikael Sandberg och Henrik Borg.

Teknisk kommitté: Stefan Kindeborg (sammankallande), Henrik Borg, Kjell Enbom

Kappseglingskommitté: Jonas Falk (sammankallande), Maria Sundesten

Cruising/breddkommitté: Martin Jonasson (sammankallande), Curt Larsson och Peder Berglund

Webbredaktör: Maria Sundesten (uppgiften avses delas av fler, se paragraf 10 i protokollet)

Ombud för västkusten: Ulf Gilborne

Ombud för ostkusten: Henrik Elfström

Revisorer: Anders Etterby, Roland Johansson.

Valberedning: Lars Karlsson (sammankallande), Per Holgersson, Björn Hultgren.