Bränsleråd

Viktigat råd från Volvo-Penta:s bränsleexperter
– Fyll upp tanken inför vintern
– Dränera/sug tanken på hösten efter det att motorn stått stilla några dagar så att vattnet fått settla sig
– Byt filter (samtliga)
– Dränera/sug tanken en extra gång på våren innan uppstart av motorn.

Diesel som säljs i sverige innehåller max 5% rapsmetylester(RME) och ska inte kunna orsaka några problem såvida det inte finns vatten i tanken. Bränslet skall uppfylla EU normen EN 590.

Min kommentar:
Om det finns vatten kvar i tankar och avskiljare kan det alltså bildas ”gegga”. Viktigare än någonsin tycks det alltså vara att suga ur tanken på ev. kondensvatten när RME är inblandad. Det finns väldigt bra sugpumpar på Hjertmans, Erlandssons eller Biltema. Har själv använt en sådan i över 10 år. Se bild.

Hälsningar
Stef@n K

Publicerad i Motor, Tips Taggar: , , ,

Motor drev och galvnaisk korrosion! 1

Jag har fått till min kännedom gällande Volvo att det kan vara problem med isolationen mellan motor och drev på de Volvo motorer som sitter i våra båtar. D1/20 med S-130 drev.
(en bekant som köpte en HR 342 med D1/30 motor med S-130 drev hade likadanna problem)
Jag har lyckats att få tag på ett dokument som anger hur man skall kontrollera detta, via mätning av resistansen (Motor / Drev)
Det sitter plastbrickor som skall avskilja kontakt mellan enheterna, om plastbrickor vid montering har åtdragits felaktigt så får man för god kontakt och det uppstår en för låg resistans var på det blir galvanisk material korrosion på drevet som på sikt förmodligen blir förstört.
Detta kan ske mycket snabbt, speciellt om man samtidigt har varmvattenberedare och gillar att ligga med landströmmen på.
Detta fel är vanligt enligt Volvos representant, med de går inte ut och medger detta officiellt! (100 kilo Ohm eller mer skall man ha) Jag hade endast 30 kilo Ohm! Och kommer att åtgärda detta nu med min Volvoverkstad i Trosa.
Dokumentet är inte officielt!
Jag har detta dokument tillgänglig med kan inte ange källan, så jag förmedlar bilder som visar hur mätningen går till (ganska enkelt)

Mvh,
Kjell Enbom Dehler 34 116 Rabalder

er

Publicerad i Motor, Tips Taggar: , ,

Motor drev och galvanisk korrosion! 2

Enligt Volvo Penta så ska ett brev om detta ha skickats ut till båtägarna. Jag har iallafall inte sett något sådant brev! Jag hade hursomhelst direktkontakt (=0 Ohm) mellan motor och drev till följd av att en av plastbrickorna var defekt till följd av att en av de 4-kantiga stålbrickorna hade så vassa kanter att den gick rakt igenom den tunna nylonbrickan (om man vänder på brickorna så är kanterna rundade och då kan inte problemet uppstå). Jag fick iallafall 4 nya brickor av min Volvo Penta verkstad (Saltö Marin i Oxelösund) och bytte detta själv.
Bifogar en bild på den defekta isolerbrickan.

Mvh
Stefan Kindeborg Dehler 34DD -07, SWE-110 Doris

Publicerad i Motor, Tips Taggar: , , ,

Har du en D1 med Volvo-Penta EVC? Byt elektronikbox!

Jag har haft kontakt med Volvo-Penta och fått ett ok att låta återförsäljaren byta ut boxen. Tydligen har det varit ett fall med en Dehler 29 i år i Malmö/Limhamn som råkade ut för detta.
Se även länken från J-109 ”Blur”.

Läs på: http://www.blur.se/2007/09/22/volvo-pentas-elektronikbox/

Hälsningar Arnold Stifors

Publicerad i Motor, Tips Taggar: ,

Viktigt Kontrollera Impellern!

Volvo/Yanmar har på senare år haft kvalitetsproblem med impellrar. Materialet har ändrats p.g.a. miljökrav och nu har man tagit fram bättre gummikvalitet. De dåliga har kort livslängd. Så här såg min impeller ut efter 99 timmar (helt ny båt). Se bild!


OBS! Glöm inte att söka igenom värmeväxlaren/slangar så att alla gummibitar tas bort!

Stef@n K

Publicerad i Motor, Tips Taggar: , ,

kontrollera innehållet i sin bränsletank och filter

Varning för motorstopp! Kontrollera extra noga
Båttekniska Nämnden (BTN) vill uppmana alla som har en båt med dieselmotor att extra noggrant kontrollera innehållet i sin bränsletank och filter.
Anledningen till detta är att oljebolagen tilläts att fr.o.m. 1 augusti 2006 tillsätta max 5% biologiska oljor (FAME = fettsyrametylester) i dieselbränslet. FAME inblandningen innebär en klart ökad risk för att klumpar bildas till följd av tillväxt av s.k. mikrober/bakterier. Oljebolagen skriver själva att denna risk för klumpbildning är störst vid marin användning.

Bränslesystemet måste underhållas
”Maskin/Propellerhaveri” (=ingen framdrift/motorstopp av div. orsaker) är den klart vanligaste orsaken till att Sjöräddningen rycker ut. Statistiken för 2007 angav hela 224 fall av just detta. Vi vet också sedan tidigare att ”skit i bränslet” representerar ett stort antal av motorstoppen. Motorstopp till följd av bränslestopp finns med i de 224 fallen, men däremot inte stopp p.g.a. bränslebrist dvs. tom tank (14 fall).
Vi vet att det slarvas en hel del med bränslesystemets underhåll i båtar. Sjöfartsverket har nu tillsatt en analysgrupp och kommer att i maj 2008 redovisa vad som döljer sig bakom de trista siffrorna.

Vad säger Svenska Petroleuminstitutet (SPI)?
I och med att den nya dieseln är betydligt känsligare för uppkomst av mikrober så rekommenderar SPI nu att man ska tömma sin dieseltank på hösten. Man har tagit fram en folder som kan hämtas på; www.spi.se
Det framgår dock inte i foldern hur tömning av dieseltankar ska gå till rent logistiskt/praktiskt. Detta handlar om stora mängder ”gammalt” bränsle på alla marinor och båtklubbar.

Miljön allt viktigare
Vi önskar definitivt inte en utveckling där massor av båtägare häller i miljöfarliga biocider i bränslet (t.ex. Grotha Mar m.m.). Dessa biocider är mycket giftiga och en sådan utveckling bidrar sannolikt inte till någon miljövinst totalt sett med den delvis förnybara FAME-dieseln.
Under sommaren 2007 har vissa sjömackar haft FAME inblandning och andra inte. Statoils sjömackar i stockholmsområdet har t.ex. inte haft FAME inblandning och inte heller OKQ8 på sina renodlade sjömackar. Bilden om vilka som har haft FAME inblandning eller inte är lite oklar. På vanliga bensinstationer där man kan handla diesel i dunk där har man garanterat 5% FAME i dieseln.
Troligen kommer all diesel framgent att ha FAME inblandning av miljöskäl. Möjligen kommer syntetisk diesel också att finnas tillgänglig inom en inte alltför avlägsen framtid.

Räkna alltid med lite vatten i tanken
SPI anger att ”så länge som det inte finns vatten i en dieseltank så är det inga problem att förvara FAME-dieseln upp till ett år”.
Problemet för oss båtägare är att man faktiskt alltid måste räkna med att det finns viss mängd kondensvatten i en dieseltank. Kondensvatten är nästintill ofrånkomligt beroende på temperaturväxlingar och därav kondensering av luftfuktigheten inne i tanken. Dessutom är det liten eller ingen omsättning alls på bränslet under stor del av året i en fritidsbåt.

Mikrober bildar klumpar
Det som gör detta extra allvarligt är att den mängd mikrober som bildats i vissa fall har varit så ”geggiga” att det t.o.m. har satt stopp i det sugrör som finns inne i tanken.
Föroreningarna har alltså proppat igen och därmed inte ens nått förfiltret. Vid båtanvändning i lugnt väder kan utfällningarna ligga på tankbotten i åratal, men vid svall eller sjögång blandas tankinnehållet om och utfällningarna kan stoppa bränsletillförseln.

Hur kan man skydda sig?
Båttekniska Nämnden BTN anser att den nya dieseln med FAME är ett allvarligt säkerhetsproblem såvida man inte har full kontroll på hela bränslesystemet.
BTN rekommenderar följande åtgärder (förutom normala filterbyten och rengöring/kontroll av vattenavskiljare):

– Se till att bränsletanken kan inspekteras invändigt och rensugas genom manlucka eller via hålet för nivågivaren.
– Kan man inte komma åt att inspektera eller suga ur bottenslam så måste tanken göras om.
– Dieseltanken bör helst ha en bottenavtappning på lägsta punkten om möjligt. Som alternativ kan ett fast sugrör på lägsta punkten monteras vid ombyggnad.
– Sug ur bottenslam med en Oljesug (bild 2) vår och höst.
– Blockera tankventilationen helt under vinterförvaringen. Man kan använda en enkel ”Slangtång” som gör att man klämmer till om ventilationsslangen. Alternativet till detta är att tömma tanken och vinterförvara bränslet i tät behållare och på säker plats.
Bild 1 visar tankföroreningarna i en Dehler 34 som nylevererades december 2006. Det fanns ytterst lite kondensvatten i form av ett fåtal vattendroppar i tanken.

Publicerad i Motor, Tips Taggar: , , , , , ,

Enkel checklista för dieselmotorer/båtar (viktigaste)

På hösten
– Viktigt! Öppna dieseltanken(nivågivaren/manlucka) och lys ned o titta efter ev. vatten (båten i sjön). Sug upp vatten tanka sedan full tank.
– Kör motorn varm, byt olja o oljefilter (båten i sjön)

På land:
– Kör in 50% glykol i sjövatten-kylsystemet (Propylenglykol är miljövänligast)
– Ta ur impellern, kolla den + lägg den i tät plastpåse
– Kontrollera hävertventilen
– Lossa avgasslangen och plugga igen avgasröret
– Spruta rostskyddsolja 5.5.6 på motorn / elsystem
– Töm/rengör förfiltrets vattenavskiljare
– Lossa nedre oljeavtappningsskruven på drevet några varv (”vatten i olja”-koll), dra sedan fast om O.K. Byt olja om den inte är
”siraps-klar”. Är den grå/vit så finns vattenläckage. Måste åtgärdas så fort som möjligt!
– Kolla om propellern sitter ordentligt utan glapp!
– Ställ alla kulventiler 45 grader (Även på drevet)
– Töm vattensystem inkl VV-beredare (koppla ur 230V först!!)
– Fyll 50% glykol i toalett
– Kör ur allt färskvatten/vattensystem och lossa anslutningar till pumpar så att isproppar undviks
– Ordna med ”Torrboll”/Avfuktare
– Kolla vätskenivå-batterier (ladda c:a 3-4 ggr under vintern)

På våren
– Kolla och montera tillbaka impellern
– Sätt tillbaka avgasslang
– Byt ev. bränslefilter (vart 3:e år?)
– Kolla batterier
– Starta upp motorn (kan ev. göras i sjön) kolla täthet

Stef@n K

Publicerad i Motor, Tips Taggar: , , , ,

Hur man snabbt och enkelt vinterkonserverar sin motor

  1. Stäng kulventilen till kylvattenintaget på drevet (bild 1)
  2. Fyll på glykolblandningen i sjövattenfiltret, samtidigt som motorn startas. När det 2 litrarna är slut så stäng av motorn (bild 2)
  3. Nu är frysskyddet klart. Avsluta sedan med att ställa kulventilen i 45 graders vinkel
    OBS! Alla båtens kulventiler ska stå i 45 graders vinkel
  4. Ett bra tips är också att lossa avgasslangen från avgasröret – förhindrar att avgasventiler rostar (bild 3)
  5. Kolla sedan din impeller. Det har varit riktigt stora problem med mtrl. kvaliteten (bild 4)

Stef@n K

Publicerad i Motor, Tips Taggar: , , ,

VOLVO PENTA – Ändrad rekommendation för oljekvaliteten i S-drev

Volvo-Penta har gett olika besked om oljekvaliten i de nya 130/150 S-dreven (Fabr. ZF).
Nu ska det iallafall vara motorolja 15W-40 istället för den röda ATF oljan. En fördel med med motoroljan också är att drevet kommer att ”gå tystare”. Bytet till motorolja bör helst göras då man kan tappa ur all ATF olja i drevets botten (när båten står på land).

Stef@n K

Publicerad i Motor, Tips Taggar: ,

Håll fukt o mögel borta från ruffen!

Tillverka en s.k. ”Torkbjörn” av 1 st hink av plast samt 1 st durkslag av plast. Fyll på durkslaget med s.k. Sommarsalt (=Kalciumclorid). O.B.S! Vanligt vintervägsalt (=Natriumclorid/koksalt) fungerer inte alls. Sommarsalt finns på Lantmännen/Odal m.m. Kostar några hundralappar för en 25 kg säck. Det går åt c:a 1 kg/år. Det här fungerar bra. Tänk på att ventilationen i ruffen ska vara minimal när man har en ”Torkbjörn”. Annars så kommer det in fuktig luft.

Stef@n K

Publicerad i Inredning, Tips Taggar: , , ,